Yhteys­tie­dot

NJR Yhtiöt Oy

Vesa­lan­ka­tu 2
20360 Tur­ku

Asia­kas­pal­ve­lu

Yhteys­hen­ki­löt

Pert­ti Kan­gas­nie­mi

Tan­ja Hal­mi­nen

Pyy­dä tar­jous

    Olen kiin­nos­tu­nut